Bối Cảnh

Thiên Nguyên Đại Lục - Tây Vũ lịch năm 8329, lúc này nhân mạng như cỏ rác, các tộc Nhân - Yêu - Ma cát cứ khắp nơi, quần hùng nổi dậy.

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song |360game.vn

Diệp Thần - xuyên không từ Địa Cầu xa xôi để đến với Thiên Nguyên đại lục, từ một phế vật của Diệp Gia vô tình có được Thiên Thần Binh - Tinh Diễn Phi Đao với những công năng kì bí, đặc biệt để trở thành thiên tài tu luyện ngàn năm có một.

 

Diệp Thần nhờ vào bí pháp đặc thù của Tinh Diễn Phi Đao mà từng bước lớn mạnh, thống nhất 3 tộc Nhân-Yêu-Ma thành Nhân tộc để chiến đấu với kẻ thù của Nhân tộc - quân đoàn Tinh Hồn cường đại sở hữu cả vũ trụ này!

Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song |360game.vn

Chúng tuy chỉ hiển thị dưới dạng linh hồn nhưng lại cực kì mạnh mẽ nhờ truyền thừa từ xa xưa cũng như sở hữu Thiên Vận Cầm - bảo vật cấp Thiên Thần Binh - chuyên dùng để trấn áp số mệnh Nhân tộc, khiến cho Nhân tộc không bao giờ có được sức mạnh đủ lớn để chống lại chúng...

Hãy cùng trải nghiệm "Cửu Tinh Vô Song" để tiếp bước Diệp Thần trở thành Tổ Thần đời kế tiếp, lãnh đạo Nhân tộc chống lại lũ tàn binh Tổ Ma âm hiểm, cùng dư nghiệt Tinh Hồn cuồng bạo!


Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày