Hệ Thống Bản Đồ

Bản đồ là một tính năng không thể thiếu trong hành trình tham gia Cửu Tinh Vô Song. Ngoài việc giúp chư vị Cường Giả xem địa điểm luyện cấp tương ứng, tìm đến NPC cần thiết một cách dễ dàng, nó còn giúp thuận lợi hơn cho việc xác định nơi Boss xuất hiện.

  • Bản đồ hiện tại: Trong bản đồ hiện tại chư vị Cường Giả có thể thấy quái, NPC, bang hội chiếm lĩnh bản đồ này, vị trí bản thân, địa điểm tạo mới quái, các điểm truyền tống, có thể tự tìm đường đến vị trí muốn đến.

  • Bản đồ thế giới: có thể thấy khung cảnh toàn thế giới Cửu Tinh, có thể dùng Giày Thần Hành để bay đến map bất kỳ (VIP có thể bay miễn phí)

  • Bản đồ nhỏ: trong bản đồ nhỏ có thể thấy được vị trí và tuyến đường của bản thân.

Bản Đồ | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Bản đồ

Bản Đồ | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Bản đồ thế giới

Bản Đồ | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Bản đồ nhỏ


Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày