Hệ Thống Bang Hội

Hệ Thống Bang Hội

 • Cấp mở: 30

 • Gia nhập Bang:

  • Phím tắt G

  • Chọn Bang Hội muốn vào và xin.

 • Tạo Bang:

  • Xuất hiện giao diện bang hội, chọn điều kiện và để tạo bang.

  • Dùng Bạc hoặc Củ để tạo bang.

BANG HỘI | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

 

 • Tăng cấp Bang Kỳ:

  • Bang Kỳ (Cờ Bang) có thể giúp tăng exp và các thuộc tính khi đánh quái.

  • Sau khi tăng cấp có thể tăng thêm nhiều thuộc tính và cấp tối đa của bang hội. Tăng cấp cờ bang hội cần ngân lượng của bang và Thanh long Lệnh, Bạch Hổ Lệnh, Chu Tước Lệnh, Huyền Vũ Lệnh.

 • Cửa hàng Bang Hội:

  • Cống hiến bang dùng để đổi item quý hiếm, cần phải tốn lịch luyện giang hồ và đạt đến yêu cầu nhất định mới được đổi.

 • Bang Hội Lãnh Địa Chiến:

  • Sau khi bang hội lớn mạnh có thể chiếm lãnh địa, trong lãnh địa của bang hội tiến hành đánh quái hay ngồi thiền đều được cộng dồn Lãnh địa khác nhau tương ứng với phần thưởng exp và item khác nhau.

  • Trong Lãnh địa chiến, chỉ có bang chủ mới được chiếm cờ lãnh địa, sau khi chiếm mỗi ngày được nhận 1 lần phần thưởng tương ứng.

BANG HỘI | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn


Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày