Hệ Thống Cánh

Hệ Thống Cánh

  • Cánh ngoài việc tạo cho các chư vị Cường Giả một ngoại hình đẹp đẽ còn giúp gia tăng đáng kể Lực Chiến của bản thân.

  • Nâng cấp Cánh cần tốn Linh Vũ Hồn.

 

 

  • Kỹ năng Cánh chỉ có thể học được từ sách kỹ năng ( rơi ra từ việc đánh BOSS, tham gia hoạt động)

  • Khi sử dụng sách kỹ năng có xác xuất ngẫu nhiên thay thế kỹ năng đang có bất kỳ, hoặc tăng thêm kỹ năng mới.

  • Cùng 1 loại kỹ năng có thể học ở nhiều ô kỹ năng.


Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày