Hệ Thống Cường Hóa

Hệ Thống Cường Hóa

 • Cường hóa cần có Đá trang bị và Bạc (ưu tiên Bạc khóa)

 • Mỗi cấp có thanh "Điểm Trưởng Thành", thanh "Điểm Trưởng Thành" đầy, thì lần cường hóa tiếp theo trang bị được tăng 1 sao.

 • Cường hóa từ cấp 1 - 12 có thanh điểm trưởng thành (từ cấp 12 - 36 dùng điểm may mắn)

 • Trang bị có 3 cấp cường hóa:

  • Thường: trang bị + 12

  • Hoàn Mỹ: trang bị + 24

  • Trác Việt: trang bị + 36 (cần đá Cường hóa Trác Việt: đổi ở tiệm Bang hội hoặc giết BOSS)

Cường Hóa | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

 

 • Lưu ý:

  • Cường hóa thành công sẽ giảm tỷ lệ may mắn ở cấp tiếp theo

  • Cường hóa thất bại sẽ giảm 1 cấp sao (từ cường hóa 24 - 36 khi thất bại sẽ giảm 1 sao, không mất vật phẩm)

  • Cường hóa thành công lên +36 sẽ không được cường hóa tiếp.


Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày