Hệ Thống Giao Dịch

Hệ Thống Giao Dịch

 • Click vào nhân vật và chọn như hình để tiến hành giao dịch.

Giao Dịch | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Giao dịch

 • Chỉ có thể giao dịch vật phẩm không khóa và Củ.

 • Giao dịch qua chợ:

  • Có thể treo bán vật phẩm tại Chợ để có thêm tiền tài.

  • Mua nhanh bằng cách click vào chữ xanh như hình dưới.

  • Giao dịch trên chợ sẽ bị tính phí buôn bán (bán thành công sẽ nhận được 80% giá trị vật phẩm đã bán).

  • Nếu là VIP Bạch Kim sẽ nhận được 98% giá trị vật phẩm đã bán.

  • Rời mạng sẽ không hiển thị thông tin vật phẩm bán.

 

Mua nhanh


Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày