Hệ Thống Treo Máy

Hệ Thống Treo Máy (Auto)

 • Phím tắt A để tự động treo máy

Hệ thống Auto | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

Ấn phím A để treo máy

 • Hoặc có thể chọn như hình dưới để điều chỉnh theo ý thích tính năng Treo máy

 

Tự điều chỉnh

 • Một số tính năng độc đáo có sẵn trong auto:

  • Tự động mua thuốc

  • Tự động hồi máu

  • Tự bán và lọc các vật phẩm theo thuộc tính được thiết lập

  • Thiết lập các kỹ năng muốn có khi treo máy


Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày