Thiên Hoả Tí

                                          Thiên Hoả Tí

         Có 12 bậc, mỗi lần tăng cấp thành công sẽ có ngoại hình mới đẹp hơn.

  • Khi Thiên Hỏa Tí tăng 1 cấp sẽ mở thêm được 1 ô kỹ năng.

  • Sách kỹ năng rơi ra từ việc đánh quái, boss, sự kiện ngày ...

  • Tăng cấp Thiên Hỏa Tí cần Thiên Nguyên Tinh Hoa.

  • Khi sử dụng sách kỹ năng có xác xuất ngẫu nhiên thay thế kỹ năng đang có bất kỳ, hoặc tăng thêm kỹ năng mới.

  • Cùng 1 loại kỹ năng có thể học ở nhiều ô kỹ năng.

Thiên Hỏa Tí | Webgame Khoa Huyễn Cửu Tinh Vô Song | 360game.vn

 


Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày