Cách Khắc Phục Khi Cánh Bị Lag

Cách Khắc Phục Khi Cánh Bị Lag

03-12-2017

Trong quá trình tham gia chinh phục Cửu Tinh Vô Song có 1 số Chiến Hoàng gặp phải tình trạng Thăng Cấp Vũ Dực lên bậc 3  , bậc 4 bị lag và không thể thăng cấp tiếp được 

Để giúp các Chiến Hoàng trải nghiệm tốt hơn Diệp Thần đã hỗ trợ tặng Vũ Dực Thăng Bậc Đan Cấp 5 khi tham gia vào game , có thể lên thẳng cánh cấp 5 mà không bị lag và tiết kiệm được nguyên liệu thăng cấp cánh cho các Chiến Hoàng

Diệp Thần chúc các Chiến Hoàng chơi game vui vẻ !

Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày