Đặc Quyền VIP Ingame

Đặc Quyền VIP Ingame

01-12-2017

Đặc Quyền VIP

  • Mỗi gói VIP sẽ có ưu đãi khác nhau (không cộng dồn). Chư vị Cường giả có thể mua và sử dụng cả 3 loại VIP HOÀNG KIM, BẠCH KIM và KIM CƯƠNG để có được hết những ưu đãi đặc biệt này!

  • Chư vị Cường giả sau khi dùng Củ mua VIP sẽ đạt được VIP tương ứng. Nạp NB tại đây

VIP - CỬU TINH VÔ SONG - 360GAME.VN

VIP - CỬU TINH VÔ SONG - 360GAME.VN

VIP - CỬU TINH VÔ SONG - 360GAME.VN

 

STT VIP HOÀNG KIM VIP BẠCH KIM VIP KIM CƯƠNG
1 Hồng nhan - Phượng Minh Thương Thời trang - Xích Viêm Hồn Hồng nhan - Bệ Linh
2 Được vào phó bản VIP Hoàn trả đạo cụ tăng Bậc- Thú Cưỡi Nhận được kỹ năng Nộ khí - Phá Diệt Lưu Tinh
3 Điểm trưởng thành trang bị cường hóa x2 Miễn phí truyền tống Tỷ lệ rơi trang bị cực phẩm ở phó bản VIP +10%
4 Tự điểm danh mỗi ngày Giao dịch miễn đến 90% thuế Tỷ lệ cường hóa trang bị thành công + 5%
5 EXP rời mạng x2 Tích lũy điểm danh x2 Thưởng thuộc tính VIP tăng 2.000 Lực Chiến
6 Càn quét nhanh phó bản cốt truyện Hồn linh mỗi ngày niễn phí truyền cao gấp 3 Mỗi tuần có 3 lần điểm danh bù
7 Càn quét nhanh nhiệm vụ ngày Miễn phí dùng truyền thừa Trang bị Phó bản Bạc không giới hạn số lần
8 Mở thêm 14 ô túi Càn quét nhanh giảm 50% thời gian chờ Phó bản Huyền Khí không giới hạn số lần
9 Mở thêm 18 ô kho Nhận x3 EXP NộKhí trữ tối đa 700
10 Thẻ quà Củ khóa dùng vô hạn Tính năng treo máy tự dung luyện Nhiệm vụ ngày tự động nhận phần thưởng 5 sao
11 x x Thương Minh Cốc mỗi ngày tăng 1 giờ đi vào
12 x x Đạo cụ tiệm VIP
13 x x Huyền Khí ngồi thiền + 200%
14 x x Số lần mua thêm Đấu Trường +15
15 x x Càn quét nhanh hoàn thành ngay
16 x x Giới hạn dùng Quyền Trục nhiệm vụ Thảo Phạt + 5
17 x x Mỗi ngày tặng 200 thành tích
18 x x Mở tính năng càn quét nhanh Chân Dương Tháp

Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày