Hướng Dẫn Kích Hoạt Giftcode

Hướng Dẫn Kích Hoạt Giftcode

01-12-2017

Bước 1 : Sau khi Đăng nhập, các bạn vào trang chủ và bấm vào mục GiftCode

Bước 2: Bạn nhập GiftCode bạn nhận được vào ô GiftCode và nhập mã xác nhận

Bước 3: Bấm nút nhấn Giftcode, Item của bạn sẽ được chuyển vào hòm đồ 

Link hòm đồ

Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày