Nhiệm Vụ Mỗi Ngày

Nhiệm Vụ Mỗi Ngày

01-12-2017

Lưu ý : Bạn chỉ có thể làm được nhiệm vụ mỗi ngày nếu bạn đã liên kết với tài khoản Facebook nhé

Bạn có thể Liên Kết Facebook trong phần Thông tin tài khoản

Bước 1 : Bạn vào trang chủ và bấm vào mục Nhiệm Vụ Mỗi ngày để có thể bắt đầu làm nhiệm vụ kiếm KNB

Bước 2: Bạn bấm vào nút thực hiện 1 trong số nhệm vụ hiện có 

Bước 3 : Làm theo hướng dẫn hiển thị trong thông tin nhiệm vụ - Bấm Thực hiện


 

Bước 4 : Bấm nút Kiểm tra nếu có và  Nhận KNB trong game nhé

Top
X
Popup gốc trái mỗi ngày